Despre

Centrul Cultural APOLLONIA HIRSCHER

Centrul Cultural Apollonia este o instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, instituție de spectacole aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Inițiat pentru a dezvolta orașul din punct de vedere cultural și educațional, Centrul va implementa un program de anvergură ce abordează provocări strategice ale societății.

Centrul va funcționa sub auspiciile unui Comitet Director format din reprezentanți ai Consiliului Local, ai administrației locale, ai celorlalte patru instituții de cultură subordonate, precum și reprezentanți ai altor organizații și instituții culturale, universități, asociații ale mediului de afaceri și ale societății civile.

Centrul Cultural Apollonia va gestiona într-o manieră contemporană și eficientă infrastructura culturală din patrimoniu (Banca de Cultură, Cinematografele Popular, Astra și Modern, 6 turnuri ale vechii cetăți, catacombele ș.a.), va urmări respectarea strategiilor de dezvoltare locale, naționale în concordanță cu direcțiile propuse de Comisia Europeană.

Istoric

Centrul Cultural Apollonia funcționeză în fosta Bancă Săsească, care este una din clădirile istorice reprezentative și simbolice ale Brașovului. Construită între anii 1906-1908, după planurile arhitectului Albert Schuller, cel care a proiectat şi Hotelul "Coroana", era cunoscută ca „Banca Țării Bârsei” și este una dintre puţinele construcţii "Jugendstil" din oraş.